QQ代刷网美化代码-首页推广代码

2020-11-18 56阅读 0评论

温馨提示:

文章最后更新时间2020年11月18日,若内容或图片失效,请留言反馈!

[riplus-hide]<div class=”list-group-item reed” style=”background:#66ccff;”> <center><h3 class=”panel-title”><font color=”#fff”><i class=”fa fa-bar-chart-o”></i>&nbsp;&nbsp;<b>奖励统计</b>- <a href=”/?mod=invite” class=”btn btn-default btn-xs btn-rounded” style=”color: white;margin-top:-0.2em;”><font color=”#696969″>点我免费领取 <i class=” fa fa-arrow-right”></i></font></a></font> <div class=”block-content block-content-mini block-content-full bg-gray-lighter”> <div class=”row text-center”> <div class=”col-xs-4″> <div class=”text-center text-muted”>领取QQ</div> </div> <div class=”col-xs-4″> <div class=”text-center text-muted”>完成时间</div> </div> <div class=”col-xs-4″> <div class=”text-center text-muted”>获得奖励</div> </div> </div> </div> <marquee class=”zmd” behavior=”scroll” direction=”UP” onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” scrollamount=”5″ style=”height:16em”> <table class=”table table-hover table-striped” style=”text-align:center”> <thead> <?php $c = 80; for ($a = 0; $a < $c; $a++) { $sim = rand(1, 5); #随机数 $a1 = ‘https://ae01.alicdn.com/kf/Hdf40fd7a47504d1ebbfc8bcac04e6c800.png’; #超级会员 $a2 = ‘https://ae01.alicdn.com/kf/H0744ba68e4274c44ab3765677ca15057F.png’; #视频会员 $a3 = ‘https://ae01.alicdn.com/kf/H124dd225e7964a7f983f5a56735da02bK.png’; #豪华黄钻 $a4 = ‘https://ae01.alicdn.com/kf/H8c71f2d773e04943ac748d395e541d1eY.png’; #豪华绿钻 $a5 = ‘https://ae01.alicdn.com/kf/H62814210ab734f578208b4e0276dd392k.png’; #名片赞 $e = ‘a’ . $sim; if ($sim == ‘1’) { $name = ‘超级会员’; } else if ($sim == ‘2’) { $name = ‘视频会员’; } else if ($sim == ‘3’) { $name = ‘豪华黄钻’; } else if ($sim == ‘4’) { $name = ‘豪华绿钻’; } else if ($sim == ‘5’) { $name = rand(1000, 100000) . ‘名片赞’; } $date = date(‘Y-m-d’); #今日 $time = date(“Y-m-d”, strtotime(“-1 day”)); if ($a > 50) { $date = $time; } else { if (date(‘H’) == 0 || date(‘H’) == 1 || date(‘H’) == 2) { if ($a > 8) { $date = $time; } } } echo ‘<tr></tr><tr><td>恭喜QQ’ . rand(10, 999) . ‘**’ . rand(100, 999) . ‘**</td><td>于’ . $date . ‘日推广成功</td><td><font color=”salmon”>奖励<img src=”‘ . $$e . ‘” width=”15″>’ . $name . ‘</font></td></tr>’; } ?> </thead> </table> </marquee> </div>[/riplus-hide]

1.可以放在模板里面

2.可以放在站点工具/友情链接

3.不懂的可以咨询QQ:951323933

QQ代刷网美化代码-首页推广代码,QQ代刷网美化代码-首页推广代码  第1张,第1张

文章版权声明:除非注明,否则均为流夏博客原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,56人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
支付宝二维码
支付宝二维码
微信二维码